Промислова гідравліка і пневматика

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Редколегія

Середа Леонід Павлович - головний редактор, почесний ректор Вінницького національного аграрного університету, завідувач кафедри експлуатації машино-тракторного парку та ремонту машин.

Науковий напрямок: дослідження в області удосконалення шестеренних гідромашин, розроблення та впровадження гідросистем для бурякозбиральних машин, машин для подрібнення хмизу та відходів деревообробки, а також інших самохідних машин агропромислового виробництва.

Зайончковський Геннадій Йосипович - перший заступник головного редактора,доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідрогазових систем Національного авіаційного університету, м. Київ.

Струтинський Василь Борисович - заступник головного редактора, доктор технічних наук, професор завідувач кафедри конструювання верстатів та машин Національного технічного університету України `Київський політехнічний інститут`.

Напрями науково-технічної діяльності: розробка методів математичного моделювання робочих процесів в системах металорізальних верстатів. Теоретичні та експериментальні дослідження на основі методів імітаційного математичного моделювання систем металорізальних верстатів та іншого обладнання.

Яхно Олег Михайлович - заступник головного редактора, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної гідроаеромеханіки і мехатроніки Національного технічного університету України `Київський політехнічний університет`.

Іванов Микола Іванович - заступник головного редактора, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету.

Наукова діяльність: дослідження області гідрофіксації самохідних сільськогосподарських та інших технологічних машин; удосконалення дозуючих гідро механізмів гідрооб’ємних систем рульового керування; розроблення гідрофікованих приводів робочих органів машин для збирання цукрового буряку.

Бадах Валерій Миколайович - заступник головного редактора, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник кафедри гідрогазових систем Національного авіаційного університету, м. Київ.

Наукова дільність пов`язана із розробленням та впровадженням водноструменевих пристроїв для очищення поверхонь деталей та машин, обробки різанням, виготовлення ріжучого інструмента для проведення хірургічних операцій.

Луговський Олександр Федорович - член редакційної колегії, доктор технічних наук, професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Національного технічного університету України `Київський політехнічний інститут``

Наукова діяльність пов`язана із розробленням методів та пристроїв для використання в промисловій практиці методів кавітаційної дії для очищення поверхонь, екстрагування інгрідієнтів. підвищення ефективності технологічних процесів та ін.

Анісімов Віктор Федорович - член редакційної колегії, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та технічного сервісу машин ВНАУ.

Переяславський Олексій Миколайович - відповідальний секретар, кандидат технічних наук, доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Наукова діяльність: розробка та дослідження насос-дозаторів систем гідрооб`ємного рульового керування; розробка та дослідження стендів для випробовування окремих вузлів та деталей машин.

Лисогор Василь Микитович - член редакційної колегії, доктор технічних наук, професор кафедри тракторів, автомобілів та технічного сервісу машин Вінницького національного аграрного університету.

Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович - член редакційної колегії, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва` Вінницького національного технічного університету.

Бочаров Віктор Пантелеєвич - член редакційної колегії, доктор технічних наук, професор кафедри гідрогазових систем Національного авіаційного університету, м. Київ.

Галузь наукової діяльності: гідрогазові системи, аеродинаміка і газодинаміка літальних апаратів.

Лур`є Зіновій Якович - член редакційної колегії, доктор технічних наук, професор кафедри гідромашин Національного технічного університету `Харківський політехнічний інститут`.

Нахайчук Олег Вікторович - член редакційної колегії, доктор технічних наук, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін ВНАУ.

Паламарчук Ігор Павлович - член редакційної колегії, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри `Процеси та обладнання переробних та харчових виробництв` ВНАУ.

Калетнік Григорій Миколайович - член редакційної колегії, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту альтернативних джерел енергії, президент Вінницького національного агарного університету.

Асоційовані члени редколегії від регіонів України:

Кузнецов Ю.М. - доктор технічних наук, професор, (м. Київ)

Сахно Ю.О. - доктор технічних наук, професор, (м. Чернігів)

Батлук В.А. - доктор технічних наук, професор, (м. Львів)

Фінкельштейн З.Л. - доктор технічних наук, професор, (м. Алчевськ)

Кононенко А.П. - доктор технічних наук, професор, (м. Донецьк)

Сьомін Д.О. - доктор технічних наук, професор (м. Луганськ)

Ємельянова І.А. - доктор технічних наук, професор (м. Харків)

Ніколєнко І.В. - доктор технічних наук, професор (м. Сімферополь)

Чернюк В.В. - доктор технічних наук, професор (м. Львів)

Губарєв О.П. - доктор технічних наук, професор (м. Київ)

Трофімов В.А. - доктор технічних наук, професор (м. Київ)

Кармугін Б.В. - кандидат технічних наук, (м. Київ)

Андренко П.М. - доктор технічних наук, професор, (м. Харків)

Асоційовані зарубіжні члени редакційної колегії:

Попов Д.М. - доктор технічних наук, професор, (м. Москва, Росія)

Єрмаков С.О. - доктор технічних наук, професор (м. Москва, Росія)

Іванов Г.М. - доктор технічних наук, професор, (м. Москва, Росія)

Нагорний В.С. - доктор технічних наук, професор, (м. Санкт-Петербург, Росія)

Скляревський О.М. - доктор технічних наук, професор, (м. Санкт-Петербург, Росія)

Чегодаєв Д.Є. - доктор технічних наук, професор, (м. Самара, Росія)

Сидоренко В.С. - доктор технічних наук, професор, (м. Санкт-Петербург, Росія)

Метлюк М.Ф. - доктор технічних наук, професор, (м. Мінськ, Білорусія)

Шевченко В.С. - доктор технічних наук, професор, (м. Мінськ, Білорусія)

Колеватов Ю.В. - кандидат технічних наук, с.н.с., (м. Новосибірськ, Росія)

Ащеулов О.В. - кандидат технічних наук, доцент, (м. Санкт-Петербург, Росія)

Врублевський А. - доктор технічних наук, професор, (Польща)

Христов Х. - доктор технічних наук, професор, (Болгарія)

Неделчева П. - доктор технічних наук, професор, (Болгарія)