Промислова гідравліка і пневматика

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2016 рік, Випуск 3 (53)

Г.А. Аврунин, канд. техн. наук, И.Г. Пимонов, канд. техн. наук, И.И. Мороз, Е.А. Суркова - Перегляд

МАСЛОВОЗДУШНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ФИРМЫ HYDAC INTERNATIONAL ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ (c.3–10)

A.A. Руденко, канд. техн. наук, A.C. Ященко, Д.С. Вакула, В.И. Симоновский д-р техн. наук - Перегляд

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ АЭС (c.11–16)

О.О. Семінський, канд. техн. наук, Г.О. Лялька - Перегляд

ПУЛЬСАЦІЙНА ОБРОБКА РІДИН У ПРОМИСЛОВИХ РОТОРНИХ АПАРАТАХ (c.17–28)

С.В. Струтинський, канд. техн. наук - Перегляд

РОЗРОБЛЕННЯ ВИСОКООБЕРТОВОГО ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕЧІЇ В СТРУМЕНЕВИХ ПОТОКАХ У ПНЕВМОТУРБІННОМУ ПРИВОДІ (c.29–38)

Г.А. Крутиков, д-р техн. наук, М.Г. Стрижак, канд. техн. наук - Перегляд

ВЫБОР СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОПОПОЗИЦИОННЫМ ПНЕВМОПРИВОДОМ С РЕЖИМОМ САМООБУЧЕНИЯ (c.39–46)

О.С. Корчак, канд. техн. наук - Перегляд

КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ З ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЯКОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРЕСАМИ (c.47–51)

В.М. Краснокутський, канд. техн. наук, Г.А. Аврунін, канд. техн. наук, І.І. Мороз - Перегляд

РОЗРАХУНОК ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДА АЕРОДРОМНОГО ПЕРЕСУВНОГО ЕЛЕКТРОАГРЕГАТА ПРИ ЙОГО ПОБУДОВІ ЗА МОДУЛЬНИМ ПРИНЦИПОМ (c.52–58)

В.Ф. Анисимов, д-р техн. наук, В.И. Музичук, канд. техн. наук, В.Б. Рябошапка, А.С. Ковальчук - Перегляд

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА С ПРУЖИННЫМ ПРИВОДОМ ПЛУНЖЕРА НА КАЧЕСТВО РАСПЫЛИВАНИЯ И ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ БИОТОПЛИВА В ДИЗЕЛЕ (c.59–65)

М.І. Іванов, канд. техн. наук, О.О. Моторна, канд. техн. наук, О.М. Переяславський, канд. техн. наук, Ю.М. Козак - Перегляд

СТЕНД ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАСОСІВ-ДОЗАТОРІВ СИСТЕМ ГІДРООБ’ЄМНОГО РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ САМОХІДНИХ МАШИН ПРИ ДІЇ ЗУСТРІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ (c.66–74)