Промислова гідравліка і пневматика

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

В 2003 році вперше в Україні розпочато випуск Всеукраїнського науково-технічного журналу `ПРОМИСЛОВА ГІДРАВЛІКА І ПНЕВМАТИКА`.

Актуальність, високий рівень публікацій забезпечили визнання журналу серед фахівців, представників наукових організацій та виробництва. Рішенням президії ВАК України від 30 червня 2004 року журнал включено в перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

До складу редакційної колегії ввійшли провідні фахівці в області промислової гідравліки та пневматики. До співробітництва залучено широке коло провідних спеціалістів країн СНД та інших зарубіжних країн.

Спільність задач і проблем, які виникають при розробці, виготовленні та практичному використанні устроїв та систем промислової гідравліки і пневматики, необхідність налагодження обміну інформацією між спеціалістами, які працюють у різних галузях господарського комплексу України та інших держав, об’єднали в одному виданні різні напрямки робіт в таких розділах:

1. Загальні питання промислової гідравліки і пневматики.

2. Прикладна гідромеханіка, гідромашини і гідропневмоагрегати.

3. Системи приводів. Технологія і обладнання машинобудівного виробництва.

4. Механізація сільськогосподарського виробництва та застосування гідропривода і гідропневмоавтоматики.

В журналі висвітлюється передовий виробничий досвід випуску та експлуатації різних гідравлічних і пневматичних пристроїв та систем. Надається оперативна інформація про проведення науково-технічних семінарів, конференцій з питань промислової гідравліки і пневматики, інформація для читачів про нові технічні розробки виробів промислової гідравліки і пневматики різного призначення.